Zastupitelstvo odsouhlasilo žádost o dotaci na hřiště s umělou trávou, doplatek obce bude 5 miliónů

Poslední jednání ZO, které se konalo tentokrát v budově úřadu v pondělí 7.8.2017, mělo pouze jediný bod programu. Schválilo podání žádosti o čerpání dotace na vybudování hřiště s umělou trávou ve Vejprnicích na místě současného škvárového hřiště. Zároveň se odsouhlasil i příspěvek obce na tuto akci, který bude činit 40% ceny. Fotbalisti odhadují cenu na 12 850 500 Kč včetně DPH, která je prý stanovena na základě projektu, který ovšem nebyl zastupitelům předložen. Ze strany opozice zazněly připomínky o tom, že pokud není hotova základní infrastruktura v obci, je návrh výstavby tohoto hřiště zbytečným luxusem, který si navíc obec může jen stěží dovolit vzhledem k současnému zadlužení obce, které činí závratných 52 miliónů . Starosta je odhodlán zahrnout případný náklad do rozpočtu na příští rok. Kde na to chce vzít, však nedokázal smysluplně odpovědět. Přítomná koaliční většina návrh odsouhlasila v poměru 10 pro, 1 proti a 5 včetně zástupce ANO (Filipčík) se zdrželo hlasování.

Napsat komentář