Program pro komunální volby 2018

Zajistíme bezpečnost pro naše děti

 • Jsme zásadně proti výstavbě průmyslových hal pro agenturní dělníky v naší obci. Nechceme zatížit obec zvýšenou kriminalitou, odpadky a rušením nočního klidu plynoucí z rozdílných kulturních návyků agenturních pracovníků z jiných zemí, jak lze vidět například ve Stříbře.
 • Zasadíme se o vybudování přejezdu na železničním přechodu.
 • Vybudujeme přechody pro chodce a semafory k bezpečnějšímu přecházení ulic tam, kde je to zapotřebí.
 • Na příjezdech do obce nainstalujeme zpomalovací semafory s měřením rychlosti.
 • Vybudujeme veřejné osvětlení tam, kde už mělo být dvacet let. Nefunkční osvětlení opravíme. Veřejné osvětlení musí být funkční – svítit hlavně na ulice a chodníky, ne do prázdných polí nebo lidem do oken.
 • Dobudujeme místní komunikace i tam, kde na ně občané čekají víc jak čtvrt století.
 • Vybudujeme bezpečnou cyklostezku do Plzně.

Lepší občanská vybavenost, kultura, sport

 • Vybudujeme volnočasový areál v prostoru bývalé cementárny, kde starosta slíbil vybudování inline dráhy a tento slib nesplnil. My si tam představujeme obdobu areálu ve stylu Sokolovny na Nové Hospodě. Tedy místo pro všechny věkové kategorie.
 • Pouť chceme, ale tu tradiční, s řemeslnými stánky a rozumnou provozní dobou s ohledem na místní obyvatele.
 • Chybí nám tu například letní scéna nebo letní kino, kde by mohla probíhat různá kulturní a divadelní představení pro všechny věkové kategorie včetně dětí (obdoba akcí v zámeckém parku v Křimicích).
 • Cyklostezky budeme budovat tak, aby byly funkční a ne tak, jak to vidíme nyní, vysypané stavební sutí (např. na Novou Hospodu).
 • Chceme free WiFi v obci na veřejně dostupných místech.
 • Podpoříme drobné podnikání v oblasti chybějících služeb v obci.
 • Sportoviště v majetku obce budou pro občany Vejprnic zdarma.
 • Kroužky vrátíme do školy a budou za symbolickou cenu, jako je to obvyklé v ostatních obcích. Chceme do zájmové činnosti zapojit co nejvíce dětí a rozšířit nabídku o nové trendy.
 • Vybudujeme parkovací plochu pro dodávkové a nákladní automobily, aby nezabíraly místa v ulicích a mezi domy v obci.
 • Nebudeme souhlasit se zkracováním provozní doby pošty v odpoledních hodinách.

Chceme více zeleně a lepší hospodaření s vodou

 • Vysadíme nové stromy a keře podél chodníků, silnic a mezi domy a v místech, kde je třeba zastínění před přímým sluncem. Stromy udržují přirozenou vlhkost a regulují mikroklima ovzduší v obci. Svým stínem pak ochlazují ulice v horkých letních dnech.
 • Zastavíme nepodložené kácení vzrostlých stromů v zájmu developerských aktivit a budeme chránit stávající zeleň v obci pečlivou sezónní údržbou (zalévání, stříhání, obnova, apod.)

Začneme budovat moderní obec a budeme dobří hospodáři. Víme, jak na to.

 • Zasadíme se o výstavbu bytových jednotek pro mladé rodiny. K tomu využijeme finanční podporu z dotací EU a obecní pozemky. Bytová politika bude transparentní.
 • Zlevníme vodu. Proč platíme za stejnou vodu z Vodárny Plzeň o 18,7 % víc, než občané Plzně?
 • Zoptimalizujeme provoz a využití hospodářského dvora. Zaměstnanci hospodářského dvora mohou pro obec vykonávat opravy a drobné řemeslné zakázky levněji a kvalitněji, než to dělají cizí firmy nyní.
 • Hospodářský dvůr bude veden člověkem, který bydlí v obci a zná místní prostředí, aby měl přehled o tom, co je kde třeba právě udělat.
 • Veřejné zakázky budou skutečně veřejné a takové, aby byly pro obec opravdu výhodné.
 • Zasadíme se o lepší čerpání evropských dotací a naplno využijeme podporu ministrů a vládních projektů