Územní plán Vejprnice 2022

Vážení spoluobčané,

rádi bychom vás informovali, že v současné době je zpracováván nový územní plán obce.

Návrh nového územního plánu mimo jiné obsahuje:

– další výstavbu HAL na jihu obce u fotbalového hřiště a drůbežárny, v návrhu

značeno VL – lehká výroba

– další výstavbu typu VL u dálnice D5 na Mokřinách mezi Fulínem a Francákem

– možnost výstavby i ubytovacích zařízení v areálu drůbežárny, v návrhu značeno

VZ – výroba zemědělská a lesnická

– zrušení turistické cesty od ulice K Draganci do lesa Dragance, v návrhu

značeno jako BI – bydlení individuální

– nově navržené lokality, kterou jsou podmíněné územní studií

– rozšíření biokoridorů a biocenter, které však nezahrnují Francák a

jeho okolí a část Mokřin u dálnice D5.

Do územního plánu se mohou zapojit všichni občané s trvalým bydlištěm v obci nebo vlastníci nemovitostí nacházející se v k. ú. obce. Případné písemné připomínky k návrhu ÚP můžete uplatnit do 7. 12. 2022 na adresu: MÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor územního plánování, Americká 39, 304 66 Plzeň .

Kompletní návrh nového územního plánu najdete na stránkách obce v sekci Úřední deska