Karpíšek: Voda levnější nebude

V pondělí 20.3.2023 se konala „veřejná informativní schůzka k otázce vodného a stočného v obci“. Pozvánku na tuto schůzku nechal starosta Karpíšek vyvěsit po obci již předcházející týden s tím, že je třeba vysvětlit občanům „řadu zkreslujících informací k ceně vody“, jak pravil plakát. Za pořádající stranu byli na schůzce přítomni dva zástupci za Vodárnu Plzeň a dále předseda správní rady a zároveň statutární ředitel VaK a zároveň místostarosta obce pan Váchal a dále předseda správní rady a zároveň soukromý akcionář a zároveň senátor a zároveň starosta obce Vejprnic pan Karpíšek.

I zástupci ANO a nezávislí dorazili na schůzku připraveni vyslechnout a případně diskutovat o tom, jak a co dělat s velmi vysokou cenou vody, kterou my všichni občané Vejprnic platíme. Prakticky první větou starosta Karpíšek rozptýlil všechny naděje přítomných zhruba třiceti spoluobčanů, když řekl, že voda levnější nebude. Hned na začátku dal tak najevo, že zájmy vejprnických občanů zastupovat nehodlá. Navíc prohlásil, že vedení obce s tím stejně nemůže nic dělat.

Tak my si tedy myslíme, že s tím dělat lze a to DOST!

Po úvodním, asi dvacetiminutovém monologu pana starosty o historii VaK, o převodech vodohodpodářského majetku a různých dalších detailech z historie, se o slovo přihlásil pan Filipčík, zastupitel obce a přednesl všem přítomným jasné stanovisko našeho klubu.

VaK inkasoval za posledních 5 let na nájemném za trubky cca 50 milionů ročně. Za letošní rok došlo k navýšení na 77 milionů a „Vejprnický podíl“ (nájemné za majetek Vejprnických trubek) na této částce je cca 7 milionů. Na odměnách pro pět zaměstnanců Vak je každý rok odvedeno cca 6 milionů, na odměnách pro členy správní rady dalších cca 1,8 milionu ročně. Dále si VaK od roku 2019 do 2027 platí za Smlouvu o vedení provozní a majetkové evidence Vodárně Plzeň dalších 2,27 milionů ročně. Tyto údaje jsou volně dostupné na portále justice.cz a čerpali jsme je například z výročních zpráv společnosti. Takže nám prostou matematikou vychází, že více jak 20% příjmů VaK jde na odměny pěti lidem a zároveň na práci, kterou by ti lidé měli dělat a kterou za ně dělá Vodárna Plzeň. Logicky se tedy nabízí otázka, jaká je přesně pracovní náplň zaměstnanců VaK?

Řešení existuje

Filipčík pak vyslovil jasné konkrétní řešení a požadavek na vedení obce: „Vystupme z VaKu, vraťme jim akcie a vezměme si zpátky naše trubky. Budeme si moci hospodařit s vodou sami.“ Toto bude jistě komplikovat situace, kdy část trubek vložila do VaKu přímo obec a část trubek prodali VaKu developeři. Ale pozor, developeři prodali jen trubky, ze kterých plyne nájem, tedy vodu a kanalizaci. Dešťovku, veřejné osvětlení a ulici rádi věnovali obci za korunu a obec to od nich ráda převzala. Nabízí se otázka, proč vedení obce přistupuje na tyto třístranné smlouvy, ze kterých nemá vůbec nic, jen náklady. Myslíte, že je starosta, jakožto velmi známý developer v obci, ve střetu zájmů nebo není?

Podle ohlasů přítomných spoluobčanů přímo na sále bylo jasné, co si o vysoké ceně vody myslí většina přítomných. Ani ředitel VaK pan Váchal nedokázal adekvátně reagovat na vytčená fakta, dokonce se snížil k osobním útokům na kolegu Filipčíka. Hlavním důvodem vysoké ceny vody ve Vejprnicích je takzvaná „solidární cena“ na území obcí, které jsou členy VaK (cca 46 obcí). Zjednodušeně řečeno, občané Vejprnic doplácí za transport drahé vody na konec okresu, protože VaK. A my se ptáme, proč? Protože VaK.

Karpíšek s Váchalem nejsou ti, kteří budou bojovat za vystoupení z VaKu. Oba z existence VaKu těží nemalé finanční prostředky, Váchal je na VaKu existenčně závislý. Opuštění VaKu by prý bylo moc drahé a složité. Převést veškerou infrastrukturu obce na VaK tak drahé a složité nebylo. Stačilo jedno usnesení zastupitelstva a deset hlasů věrných zastupitelů.