Ledy se hnuly, přechod pro chodce bude!

Koordinační studie přechodu pro chodce u pošty

Tímto bych chtěla poděkovat všem 119 petentům, kteří podpořili moji petici týkající se zřízení přechodu pro chodce v úseku u pošty.

Co petici z roku 2019 předcházelo?

Od roku 2014 do začátku roku 2019 jsem žádala představitele obce o vyřešení problému ohledně přecházení vozovky v ul. Tylova, Tyršova a Na Návsi. Komunikace s obcí však nebyla jednoduchá. Obec jsem musela několikrát URGOVAT, aby odpověděla! Když už starosta Ing. Mgr. Karpíšek odpověděl, tak v tomto znění:

  • Obec nemá aktuální písemné sdělení PČR ke zřízení přechodů vozovky…
  • „Vzhledem k tomu, že pro zřízení přechodu pro chodce je dle aktualizovaného stanoviska PČR DOPORUČENO vybudování ochranných ostrůvků, a tedy rozšíření (vyhnutí) vozovky v současné době proto neuvažujeme o zřízení nového přechodu či místa pro přecházení v ulicích Tylova a Tyršova. STÁVAJÍCÍ ODSOUHLASENÁ MÍSTA POVAŽUJEME ZA DOSTATEČNÁ.“
  • „Tylova a Tyršova ulice jsou zkolaudované komunikace III. třídy včetně míst pro přecházení. Nepřipravujeme žádnou změnu.“
  • „K Tylově a Tyršově ulici jsme již vše napsali. Naši voliči náš VOLEBNÍ PROGRAM PRAVDĚPODOBNĚ POCHOPILI.“

Mé odůvodnění

Děti chodí těmito ulicemi do školy, školky a zpět. Je zde pošta, pekárna, lékař a Dům poklidného stáří Baculus s některými klienty, kteří se těžko pohybují (používají berle, chodítka…). Již jsem se několikrát setkala s tím, , že tito obyvatelé se velmi obtížně dostávají z jedné strany komunikace na druhou a „kličkují“ mezi projíždějícími vozy. Některé vozy nedodržují předepsanou rychlost v obci. Jedná se o vjezd mezi fotbalovým hřištěm a „šraňkami“, a poté pokračují dál. Staví se zde dvě nové haly, a proto předpokládám zvýšení provozu na těchto komunikacích …“

Odpověď na petici přišla záhy všem petentům!

Pan starosta Ing. Mgr. Karpíšek v posledním odstavci petentům sděluje: „Odpověď zasíláme všem petentům, neboť paní Janu Linhartovou považujeme za osobu nedůvěryhodnou vzhledem ke zkušenosti jejího záměrného zkreslování informací a lží.“ Pan starosta, senátor Ing. Mgr. Karpíšek však nebyl schopný na ZO všem přítomným sdělit o jaké zkreslování a lži se jedná! Pan starosta Karpíšek se odmítl za jeho LŽIVÁ VYJÁDŘENÍ OMLUVIT! Celý videozáznam najdete na webu OBCE VEJPRNICE – OBEC/GALERIE/ VIDEOPŘENOSY ZE ZO/ ZO 4. 6. 2019, čas cca 2hod 38 min , další odkazy najdete na Facebooku ANO pro Vejprnice https://www.youtube.com/watch?v=YwcFcReqV18

Jana Linhartová