Petr Volevecký

Petr Volevecký , obchodní ředitel – prokurista, nezávislý kandidát

V obci Vejprnice bydlím od roku 1991. Po tolika letech mi není lhostejné, jak se v obci žije a hospodaří. V řídících funkcích středně velkých firem působím více jak 20 let a vím jak se nakládá se svěřeným majetkem v péči  řádného hospodáře, čerpají dotace, atd.  Myslím, že nejsem sám, kdo cítí, že se v naší obci tyto zásady poněkud vytrácejí.

Věci, které mi nejsou lhostejné.

Již v roce 2006 jsem se podílel na odvrácení změny územního plánu vedoucího k záměru výstavby průmyslových hal. Na základě petice předané na krajský úřad byl pak záměr pozastaven. Do roku 2018 se však naší obecní vládě povedlo stejně změny v územním plánu prosadit a haly dokonce schválit k výstavbě. Výsledek uvidíme všichni na poli nad hřištěm. Automaticky se nabízí otázka: „Komu to prospěje?“

Od dob našich dětí školou povinných bylo několikrát žádáno, aby v takto frekventované obci byly zřízeny přechody pro chodce  se semafory, vždyť to není záležitost jenom dětí, ale je to pro všechny občany. Máme tu přeci dva důchodové domy!

Hodně peněz se proinvestovalo v naší škole, nejdříve se opravovalo následně bouralo pak znovu opravovalo, atd. Kdo nese odpovědnost za tak velké finanční položky a případná chybná rozhodnutí? Následně nová tělocvična. PROČ se při tak velkých investicích a stavebních pracích rovnou nepostavila větší a víceúčelová budova s větším komfortem pro sportovce a s větším využitím? Nebude za pár let malá jako kdysi škola? Vše se točí kolem fotbalových hřišť, ale existují i jiné sporty. Vše se točí kolem překřičené pouti, kde již všechny tradice vzaly za své, nikdo nic nereguluje (např. vyhláškou). Po pouti nám vždy zbyde jenom spousta odpadků, popsaných obrubníků a pobouřených lidí bydlících v okolí parku a přilehlých ulicích. PROČ někdo nereguluje v zájmu našich spolubydlících občanů (i seniorů v Baculusu) provozní dobu, hluk v nočních hodinách a v neposlední řadě např. výměnu asijských stánků za tradiční řemeslné? To bych rád v obci změnil k lepšímu.

Chybí zde kulturní vyžití pro více věkových skupin. To se nechá vyřešit tzv. letní scénou, kde může být letní kino, představení pro děti, amatérské divadlo a jiné kulturní akce včetně koncertů. Nevyužitých míst je v obci dost. Další aktuální otázkou je opět PROČ a pro koho se staví umělá tráva na hřišti, proč třeba investice nejdou konečně do ulic, kde lidé čekají roky na zpevněný povrch nebo chodníky? Proč se neinvestuje do zeleně v obci, která nám stále ubývá? Proč nejsou lidé z hospodářského dvora více a účelověji  zapojeni do výstavby a údržby obce?

V neposlední řadě PROČ se všechny stavební akce spustí půl roku před volbami a obec se tak z části paralyzuje?

Často cestuji v rámci svého zaměstnání a mám spoustu známých i příbuzných po celé ČR i v zahraničí. Vždy se porozhlédnu, co se kde nového udělalo, jak se obce rozrůstají a jestli se někde nedělá něco jinak, lépe nebo účelněji. Z mého pohledu naše obec nepatří k nejhorším, ale řada obcí je podstatně dál, co se týče investic do účelovosti vybavení obce a jeho smysluplného využívání. Jde to i bez tak vysokého zadlužení které naše obec má. Vše není jenom o dotacích. Naopak každá dotace je podmíněna vlastním financováním. Zákonnou povinností a vlastně i pracovní náplní každého starosty a vedením obce je především nakládat se svěřeným majetkem jako řádný hospodář.

Firmy, které jsem vedl, vždy dosahovaly kladných hospodářských výsledků. Vždy jsem se snažil pracovat a žít tak, abych mohl usínat s klidným svědomím. Jsem přesvědčen, že to je jedinná správná cesta, ať už člověk dělá cokoli.