Náves je dle starosty Karpíška apolitická! Proto je v Návsi dán prostor pouze „věrným“ zastupitelům. Politická debata je vyloučena.

Na včerejším zasedání zastupitelstva vznesl opoziční zastupitel Pek návrh na prověření občasníku Náves spolkem Oživení. Rád by totiž věděl, jak si časopis Náves stojí v nezávislém hodnocení a zda splňuje parametry tiskového zákona o obecním tištěném zpravodaji.

Starosta Karpíšek Pekovi odpověděl, že to není třeba dělat, že: „Náves neslouží k politické prezentaci žádné politické strany ani hnutí a politická debata je v Návsi zcela vyloučena“. On jedinný ví přece nejlíp, jak má Náves vypadat a jaké články jsou přípustné v Návsi publikovat. Důkazem toho je údajně to, že stále vyhrává volby. Starosta a senátor v jedné osobě Karpíšek si rád a často plete následek s příčinou.

Náves tak samozřejmě není v souladu s tiskovým zákonem, protože §4 zákona 46/2000 Sb. říká:
Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.

Audit opravdu není třeba, výsledek je již znám. Žádné příspěvky opozičního zastupitele Peka jsem v Návsi nikdy neviděl, přestože je zastupitel Pek do redakce posílal.

Napsat komentář