Miroslav Suchý

Ing. Miroslav Suchý, obchodně-ekonomický poradce, člen Finančního výboru Vejprnice

„Ti politici to zase vymňoukli!“ Podobně či spíše mnohem ostřeji komentujeme dění v naší politice. Komentovat, naříkat, nadávat či se rozčilovat ale nijak nepomůže stav změnit. Nespasí nás ani jednou za čas vhodit lístek do volební urny. Stav je třeba měnit vlastními silami, každý podle svých možností. Nic se nezmění samo od sebe, nic nezmění ani víra v schopnosti „těch povolaných“. Nebudu vymýšlet vzletná slova, když to výstižně definoval prezident Masaryk: „Demokracie je diskuse. Ale pravá diskuse je možná jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu.“

Mnoho se za uplynulé roky v naší obci změnilo. Ale je to úplná pravda? Radujeme se z každé investiční akce jako kdysi ze splněných úkolů právě probíhající pětiletky. Tenkrát jsme viděli, jak přes to všechno budování lepších zítřků zaostáváme za západním světem. A co dnes? Doháníme ten západ? Ne! Co je však horší, vzdalují se nám i srovnatelné obce u nás.

Když se s kapelou Katapult zeptám: „A co děti, mají si kde hrát?“, odpovídám: „Ano, na ulici mezi auty.“ To je totiž realita nových obytných zón, které rostou na okraji obce. A staví se dál. Reálně totiž rozhodují zájmy developerů. Jen skutečné zájmy občanů nemají sluchu. Proto také kandiduji, že chci z obce Vejprnice udělat moderní obec pro lidi, místo, kde bude radost žít.