Zastupitel Filipčík vystavil stopku spekulacím, jak se zbavit lukrativních pozemků v lokalitě „U drůbežárny“ – zatím

Příběh lokality Pod Hájíčkem pokračuje další kapitolou. O tom, jak jde obec na ruku developerům, jsme již psali v jiném článku. Nyní se mění název a děj příběhu. Již se nohovoří o Hájíčku, ale o pozemcích „U drůbežárny.“ Společným jmenovatelem však zůstává fakt, že obec na tom opět tratí.

usnesení
V návrhu usnesení se hovoří o velkých vstupních investicích do zasíťování, které má však platit někdo jiný!

Na dnešním jednání Zastupitelstva předložil starosta Karpíšek návrh na vypsání soutěže na využití pozemků v lokalitě „U drůbežárny“. To jsou ty pozemky na jižní straně směrem k dálnici, kde se plánuje velká výstavba nových rodinných domů. V důvodové zprávě je uvedeno, že bylo vydáno územní rozhodnutí na vybudování inženýrských sítí a že z důvodu vysokých vstupních nákladů do zasíťování by bylo možná výhodnější prodat pozemky ihned.

Proč je záměr prodeje zdůvodňován vysokými náklady na vybudování infrastruktury, když se na jejím vybudování obec nemusí vůbec podílet?

Zastupitel Karel Filipčík (hnutí ANO) připomněl panu starostovi, že to byl on, kdo podepsal v roce 2013 plánovací smlouvu s developery, kde je černé na bílém napsáno, že „Vybudování nové veřejné infrastruktury bude bez finančního podílu obce.“ Proč je tedy záměr zdůvodňován vysokými náklady do zasíťování? Na to starosta ani s přispěním velmi horlivého kolegy Doležala nedokázali adekvátně odpovědět. Namísto toho se snažili odvézt pozornost od meritu věci tvrzením, že se zde hovoří o „přípojkách“ na tyto pozemky a nikoli o veřejné infrastruktuře. Tento narychlo vymyšlený argument je samozřejmě mimo mísu, neboť náklady na přípojky k pozemkům jsou ve srovnání s jejich tržní cenou banální. Navíc i ze znění návrhu usnesení jasně vyplývá, že se jedná o kontext územního rozhodnutí, čili veřejné infrastruktury.

plánovací smlouva s developery
Plánovací smlouva „hovoří“ jasně. Infrastrukturu postaví developeři.

… z jakého důvodu byl tento bod vůbec předložen?

Nakonce pod tlakem argumentů starosta ustoupil a navrhl Zastupitelstvu stáhnout tento návrh z jednání. Návrh byl přijat jednomyslně. Otázkou zůstává, z jakého důvodu byl tento bod vůbec předložen?

Trváme na tom, že developeři musí v souladu s plánovací smlouvou vybudovat veřejnou infrastrukturu

Trváme na tom, že developeři musí v souladu s plánovací smlouvou z vlastních prostředků vybudovat veřejnou infrastrukturu (tedy položit všechny inženýrské sítě, vybudovat veřejné osvětlení, vybudovat místní komunikace) a tu pak předat obci za jednu korunu, jak je BĚŽNĚ praktikováno všude jinde. Skoro to vypadá tak, jakoby se s touto myšlenkou vedení obce v čele se starostou nechtějí z nějakého důvodu smířit.

Obecní pozemky na stavbu rodinných domů musí být využity pro snížení deficitu obce. Zadlužení obce je totiž astronomické a Vejprnice tak patří k nejzadluženějším obcím v celé ČR.

Pro doplnění celého obrázku je třeba připomenout, kdo jsou největší developeři této lokality:

Karel Mottl (ODS – Pravé Vejprnice)

JK – EU Invest s.r.o. – jednatel Karel Janeček

 

Komentáře nejsou povoleny.