Nové volební období je v plném proudu

Omlouváme se za dlouho odmlku po volbách. Nové volební období je v plném proudu a my pokračujeme v práci v opozičních lavicích. Dovolte nám, abychom krátce shrnuli situaci. Ve volbách jsme získali dva mandáty, což je stejný počet zastupitelských hlasů, jako ve volbách posledních. Zastupiteli za ANO jsou Karel Filipčík, který obhájil svůj mandát a Jan Binko, který v minulém období působil jako řadový člen Kontrolního výboru obce.

Do výborů máme vstup zakázán

Nutno podotknout, že nově jsme ve výborech oslabili. Ani v Kontrolním ani ve Finančním výboru nyní nemáme zástupce. To je neobvyklé, běžnou rutinou v českých obcích bývá, obsazovat výbory do značné míry opozičními zastupiteli. Ne tak u nás ve Vejprnicích. Co se týká komisí, zastáváme po jednom členu v Komisi stavební (Jan Binko), Komisi bytové (Karel Filipčík) a Komisi majetkové (Kateřina Mestlová).

Zastupitelstva se konají každé 3 měsíce


Zastupitelstva proběhla od voleb celkem tři. Ustálenou tradicí ve Vejprnicích je, že se jednání konají každé 3 měsíce, tedy v minimálním intervalu, který povoluje zákon. Program jednání bývá tedy velmi obsáhlý. Bohužel body programu předložené zastupitelům korespondenční formou, jsou před začátkem samotného jednání doplněny o několik dalších bodů, které jsou ovšem neméně závažného charakteru. Na tento přístup upozorňujeme vedení obce již roky, bohužel nejsme trvale vyslyšeni. Chceme dělat svou práci zastupitelů dobře a hlasovat mj. dle slibu, který jsme na ustavující schůzi učinili. To je ovšem v rozporu s tím, že dostáváme podklady pozdě či dokonce až na samotné schůzi. Nelze se pak nikterak připravit například na tak závažná usnesení z poslední schůze 5.3.2019 jakým bylo schválené usnesení č.28/2019 o zřízení tzv. Kontrolního stanoviště v obci (http://www.vejprnice.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah2792_20.pdf&original=zo28.pdf). Pro vaši představu se jedná o místo, kde mohou být Policií ČR odstaveny projíždějící kamióny a provedeno jejich převážení. Proti tomu samozřejmě nic nemáme. Máme ale jasnou výhradu proti tomu, že toto kontrolní stanoviště má být vybudováno v místech původní Cementárny, tedy místě, kde ODS (Pravé Vejprnice) v předchozích volebních obdobích slibovala vybudování volnočasového areálu. Nejen, že se s výstavbou tohoto areálu dodnes nezačalo, ale aktuálně je v těchto místech zavezen stavební odpad a nyní chystáno vybudování zmiňovaného Kontrolního stanoviště!
Na těchto stránkách vám nyní budeme pravidelně přinášet náš pohled na dění nejen ze zastupitelských lavic. Přejeme vám pokud možno pěkné jarní dny.