Bude zrušen vejprnický přejezd?

Na květnovém zastupitelstvu 2020 se opět projednávala varianta zrušení přejezdu. Stalo se tak opětovně po zhruba roce a půl, kdy zastupitelé již jednou odmítli variantu zrušení přejezdu a odsouhlasili, že se přejezd osadí závorami. Jednání se zúčastnili i zástupci investora, tedy státní organizace Správa železnic, kteří přišli zejména vyjádřit názor, že už by obec neměla měnit názory a rozhodnout se pro jednu variantu.

Kdo je obec?

Není zcela zřejmé, koho zástupci investora mysleli tou „obcí“, ale vzhledem k tomu, že body na jednání zatupitelstva předkládá zejména starosta Karpíšek, dá se předpokládat, že je to on, kdo má havní zájem na tom, aby byl přejezd zrušen. A byl to právě starosta Karpíšek, který nejdříve kategoricky prohlásil, že už se „nikdy nepodaří omezit nákladní dopravu ve směru Křimice – Nová Hospoda“. Na slovo „nikdy“ dával velký důraz a několikrát jej zopakoval.

Doprava má být vedena ulicí Nad Dráhou

Hlavní myšlenka je zrušení přejezdu a svedení veškeré dopravy ulicí Nad Dráhou, podjezd pod viaduktem a kolem Formanky pak dál do obce. Viadukt by se měl zbořit a nahradit novým, cca 14 metrů širokým a 4,7 metrů vysokým viaduktem. Železnice by se měla zvednout o necelé dva metry.

V červnu na zastupitelstvu se rozhodne

Nevěřím na „nikdy“ a nevěřím tomu, že zrušení přejezdu může zabránit průjezdu nákladních vozidel. Proč starosta po roce a půl předkládá opět k projednání bod, který už zastupitelstvo jednou zamítlo? Co se změnilo? Veřejná debata je potlačována, veřejnost není ani informována. Akce, která může ovlivnit život v obci na dalších sto let, by si možná zasloužila alespoň zmínku v Návsi. Otázka tedy zní: „Komu to prospěje?“ Přijďte se podívat na červnové zastupitelstvo.